BỘ QUY CHUẨN HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ

Văn phòng Tổ chức Di cư quốc tế - IOM tại Việt Nam đã phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước đã xây dựng Bộ Quy chuẩn Hướng dẫn về công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người lao động di cư. Bộ Quy chuẩn cung cấp những kiến thức và thông tin về phương thức truyền thông cộng đồng, xây dựng, giám sát và đánh giá chiến lược truyền thông cũng như hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về truyền thông.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo và trân trọng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố phối hợp thông tin về Bộ Quy chuẩn đến các cơ quan hữu quan và cán bộ đang công tác trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương.

Thông tin chi tiết về Bộ Quy chuẩn (xem tại đây).

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP
01/01/0001
Bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP

ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020
01/01/0001
Bảo hiểm thất nghiệp

ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
04/01/2019
Bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN
01/06/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TIẾNG HÀN ĐỢT 1 NĂM 2021
25/12/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TIẾNG HÀN ĐỢT 1 NĂM 2021

THÔNG BÁO PHỐI HỢP TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỢT 2 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
27/12/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO PHỐI HỢP TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỢT 2 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS

CÁC ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC MIRAI
31/12/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

CÁC ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC MIRAI

CÁC ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ THĂNG LONG
31/12/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

CÁC ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ THĂNG LONG

Thông tin vay vốn đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (XKLĐ)
06/01/2022
Bảo hiểm thất nghiệp

Thông tin vay vốn đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (XKLĐ)

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2022
17/01/2022
Bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2022