Phạm Đình Nguyên

Giới tính: Nam | Tuổi: 27
Kinh nghiệm: 4 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:15,000,000
Ngày đăng:28/04/2020
Lựu test

Giới tính: Nữ | Tuổi: 40
Kinh nghiệm: 2 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:3,500,000
Ngày đăng:30/12/2019
Lựu Test
Nhân viên

Giới tính: Nữ | Tuổi: 30
Kinh nghiệm: 2 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

90%
90%
Mức lương:14,500,000
Ngày đăng:25/12/2019
Lựu Thị

Giới tính: Nữ | Tuổi: 25
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

60%
60%
Mức lương:12,000,000
Khu vực: Quận Tây Hồ
Ngày đăng:25/12/2019
Nguyễn Khánh

Giới tính: Nam | Tuổi: 26
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

70%
70%
Mức lương:16,000,000
Ngày đăng:18/12/2019
Nguyễn Hương Lê
Trưởng nhóm maketing

Giới tính: Nữ | Tuổi: 34
Kinh nghiệm: 10 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:15,000,000
Ngày đăng:20/08/2019
Lê Linh
Trưởng nhóm marketing

Giới tính: Nữ | Tuổi: 25
Kinh nghiệm: 3 năm
Trình độ cao nhất: Đại học
Ngành: Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại

100%
100%
Mức lương:16,000,000
Ngày đăng:08/08/2019
Nguyễn Bích Thủy
Trường phòng marketing

Giới tính: Nữ | Tuổi: 26
Kinh nghiệm: 3 năm
Trình độ cao nhất: Đại học
Ngành: QA/QC

100%
100%
Mức lương:20,000,000
Ngày đăng:29/11/2018
Phạm Hoài Lân
nhân viên kinh doanh

Giới tính: Nam | Tuổi: 24
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Đại học
Ngành: Bất động sản

90%
90%
Mức lương:10,000,000
Ngày đăng:20/11/2018
Mai Hoàng Mỹ
Trường phòng kinh doanh

Giới tính: Nữ | Tuổi: 25
Kinh nghiệm: 2 năm
Trình độ cao nhất: Thạc sĩ
Ngành: Bất động sản

100%
100%
Mức lương:22,000,000
Ngày đăng:20/08/2019
Thị Trường Lao Động Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 9Lượt truy cập: 19532