Số Ảnh Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ chuyên môn Ngành đào tạo Việc cần tìm Chi tiết
1
ảnh đại diện
Võ Vũ Tiền Nam 29/07/2000 Chưa cung cấp kỹ sư tự động hóa Chi tiết
2
ảnh đại diện
Diệp Nhi Nữ 17/09/1997 Chưa cung cấp Y sĩ đa khoa Chi tiết
3
ảnh đại diện
nguyễn Trân Nam 11/07/1995 Chưa cung cấp Kinh tế Chi tiết
4
ảnh đại diện
Nguyen Phuong Nữ 02/09/1993 Chưa cung cấp Điều dưỡng đa khoa+ y sĩ đa khoa Chi tiết
5
ảnh đại diện
phạm duy Nam 24/03/1992 Chưa cung cấp Xây dựng dân dụng Chi tiết
6
ảnh đại diện
Nguyen Thi Kim Linh Nữ 22/12/1987 Chưa cung cấp Cao đẳng điều dưỡng, dược sỹ trung học, y sĩ đa khoa Chi tiết
7
ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh An Nữ 01/11/1992 Chưa cung cấp Chi tiết
8
ảnh đại diện
Le Hoang Nam 28/07/1980 Chưa cung cấp Tài xế lái xe dấu D Chi tiết
9
ảnh đại diện
TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG Nữ 20/06/1991 Chưa cung cấp Kế toán Chi tiết
10
ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 24/12/1993 Chưa cung cấp Kế toán Chi tiết

Tìm kiếm

Chọn trình độ chuyên môn

    Chọn giới tính

      * Lưu ý khi muốn hiển thị tất cả chỉ cần để trống 2 trường và chọn tìm kiếm