Số Ảnh Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ chuyên môn Ngành đào tạo Việc cần tìm Chi tiết
1
ảnh đại diện
Lê Thị Diệu Hiền Nữ 1991 Chưa cung cấp Giao dịch viên, tài chính ngân hàng Chi tiết
2
ảnh đại diện
Nguyễn Minh Trí Nam 1986 Chưa cung cấp Chi tiết
3
ảnh đại diện
Võ quang Việt Sỹ Nam 1989 Chưa cung cấp Chi tiết
4
ảnh đại diện
Trần Ngọc Huyền Nữ 1991 Chưa cung cấp Chi tiết
5
ảnh đại diện
Lê Công Thời Nam 1998 Chưa cung cấp Chi tiết
6
ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 1993 Chưa cung cấp Chi tiết
7
ảnh đại diện
Lê Phương Dung Nữ 1987 Chưa cung cấp Chi tiết
8
ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Bảo Nam 1996 Chưa cung cấp Chi tiết
9
ảnh đại diện
Trần Thị Phượng Nữ 1960 Chưa cung cấp Chi tiết
10
ảnh đại diện
Bạch Sang Nam 1981 Chưa cung cấp Chi tiết
11
ảnh đại diện
Nguyễn Văn Truyền Nam 1986 Chưa cung cấp Chi tiết
12
ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 1996 Chưa cung cấp Chi tiết
13
ảnh đại diện
Hà Thanh Hiền Nữ 1998 Chưa cung cấp Chi tiết
14
ảnh đại diện
Huỳnh Ngọc Hoài Giang Nữ 1986 Chưa cung cấp Chi tiết
15
ảnh đại diện
Trần Đình Qúy Danh Nam 1967 Chưa cung cấp Chi tiết
16
ảnh đại diện
Bùi Ngọc Nhật Linh Nữ 2002 Chưa cung cấp Chi tiết
17
ảnh đại diện
Lê Thị Hồng Khiêm Nữ 1994 Chưa cung cấp Chi tiết
18
ảnh đại diện
Năng Xuân Ảnh Nam 1982 Chưa cung cấp Chi tiết
19
ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Hưng Nam 1992 Chưa cung cấp Chi tiết
20
ảnh đại diện
Ngô Thị Bảo Trân Nữ 1989 Chưa cung cấp Chi tiết

Tìm kiếm

Chọn trình độ chuyên môn

    Chọn giới tính

      * Lưu ý khi muốn hiển thị tất cả chỉ cần để trống 2 trường và chọn tìm kiếm