nguyễn Trân
Nha Trang

Giới tính: Nam | Tuổi: 27
Kinh nghiệm: 5 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

70%
70%
Mức lương:6,000,000
Khu vực: Khánh Hòa
Ngày đăng:07/05/2022
Nguyen Phuong
Nhân viên y tế

Giới tính: Nữ | Tuổi: 29
Kinh nghiệm: 4 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

70%
70%
Mức lương:7,000,000
Ngày đăng:05/05/2022
phạm duy
Nhân viên

Giới tính: Nam | Tuổi: 30
Kinh nghiệm: 6 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:10,000,000
Ngày đăng:25/02/2022
Nguyen Thi Kim Linh
Nhân viên y tế

Giới tính: Nữ | Tuổi: 35
Kinh nghiệm: 10 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

60%
60%
Mức lương:12,000,000
Khu vực: Khánh Hòa
Ngày đăng:02/11/2022
Bùi Thị Thanh An
Nhân viên

Giới tính: Nữ | Tuổi: 30
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

60%
60%
Mức lương:6,000,000
Ngày đăng:15/02/2022
Le Hoang
Nhân viên lái xe

Giới tính: Nam | Tuổi: 42
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:10,000,000
Ngày đăng:14/10/2021
TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG

Giới tính: Nữ | Tuổi: 31
Kinh nghiệm: 3 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

70%
70%
Mức lương:7,000,000
Ngày đăng:02/09/2022
Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giới tính: Nữ | Tuổi: 29
Kinh nghiệm: 6 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

50%
50%
Mức lương:8,000,000
Khu vực: Khánh Hòa
Ngày đăng:10/11/2021
Nguyễn Ngọc Toàn
Nhân viên

Giới tính: Nam | Tuổi: 34
Kinh nghiệm: 7 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

70%
70%
Mức lương:9,500,000
Ngày đăng:07/08/2021
Nguyễn Tuyết Lan
Nhân viên kinh doanh

Giới tính: Nữ | Tuổi: 30
Kinh nghiệm: 2 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:9,000,000
Ngày đăng:08/12/2019
Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Chịu trách nhiệm nội dung: Chu Văn Công - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa.
Giấy phép: Số 09/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/05/2022.
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 7Lượt truy cập: 146977