Số Ảnh Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ chuyên môn Ngành đào tạo Việc cần tìm Chi tiết
1
ảnh đại diện
Huỳnh Thị Mai Nữ 1958 Chưa cung cấp Chăm sóc người già Chi tiết
2
ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoan Nữ 1989 Chưa cung cấp Kế toán Chi tiết
3
ảnh đại diện
Lê Nguyễn Ngân Giang Nữ 1996 Chưa cung cấp Kế toán Chi tiết
4
ảnh đại diện
Phạm Thị Thu Hiền Nữ 1991 Chưa cung cấp nhân viên bán hàng Chi tiết
5
ảnh đại diện
Võ Thị Minh Lý Nữ 1983 Chưa cung cấp Đầu bếp Chi tiết
6
ảnh đại diện
Nguyễn Anh Kim Vy Nữ 1992 Chưa cung cấp Kế toán Chi tiết
7
ảnh đại diện
Lê Thị Kim Loan Nữ 1980 Chưa cung cấp Giúp việc nhà Chi tiết
8
ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoa Nữ 1981 Chưa cung cấp Giup việc nhà Chi tiết
9
ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 1989 Chưa cung cấp CÔNG NHÂN Chi tiết
10
ảnh đại diện
Lưu Thị Kim Hà Nữ 1991 Chưa cung cấp Nhân viên thu mua Chi tiết
11
ảnh đại diện
Mai Đức Hoàng Nam 1988 Chưa cung cấp NHÂN VIÊN LÁI XE Chi tiết
12
ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Nhạ Nam 1995 Chưa cung cấp Kỹ thuật chống thấm Chi tiết
13
ảnh đại diện
Lê Kim Vinh Nam 1973 Chưa cung cấp KỸ sư giám sát Chi tiết
14
ảnh đại diện
Lưu Trần Quốc Tuấn Nam 1982 Chưa cung cấp Nhân viên sản xuất Chi tiết
15
ảnh đại diện
Hoàng Hiệp Giang Nam 1990 Chưa cung cấp Tài xế Chi tiết
16
ảnh đại diện
Lâm Thị Kim Liên Nữ 1967 Chưa cung cấp Tạp vụ Chi tiết
17
ảnh đại diện
Lê Thanh Hương Nam 1971 Chưa cung cấp Cán bộ kĩ thuận Chi tiết
18
ảnh đại diện
Mạnh Văn Thuận Nam 1987 Chưa cung cấp công nhân sản xuất Chi tiết
19
ảnh đại diện
Lê Văn Phúc Nam 1964 Chưa cung cấp Bảo vệ Chi tiết
20
ảnh đại diện
Võ Lương Thọ Nam 1981 Chưa cung cấp Quản lý sản xuất Chi tiết

Tìm kiếm

Chọn trình độ chuyên môn

    Chọn giới tính

      * Lưu ý khi muốn hiển thị tất cả chỉ cần để trống 2 trường và chọn tìm kiếm