Thương lượng
Thành phố Nha Trang
30/09/2022
Thương lượng
Thành phố Nha Trang
30/09/2022
Thỏa thuận
Thành phố Nha Trang
30/09/2022
Thỏa thuận
Thành phố Nha Trang
30/09/2022
Thương lượng
Thành phố Nha Trang
30/09/2022
Thỏa thuận
Thành phố Nha Trang
30/09/2022
Thương lượng
Huyện Diên Khánh
23/05/2022
5-7 triệu
Thành phố Nha Trang
15/04/2022
Thương lượng
Huyện Diên Khánh
20/11/2022
Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Chịu trách nhiệm nội dung: Chu Văn Công - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa.
Giấy phép: Số 09/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/05/2022.
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 11Lượt truy cập: 146959