Thợ hàn

Công ty TNHH Tường Minh Ý

Lương: 5-7 triệu

Khu vực: Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang

Hạn nộp: 05/04/2024

Giám sát công trình

Công ty TNHH Tường Minh Ý

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang

Hạn nộp: 05/04/2024

Chuyên gia

CÔNG TY TNHH SODEX SPORT

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 20/03/2024

Căn tin, Tiền thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Máy tính xách tay, Nghỉ phép có lương, Xe đưa đón

Thủ kho

Công ty TNHH Hy Viễn

Lương: 5-7 triệu

Khu vực: Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 04/04/2024

Trưởng phòng kỹ thuật

Công ty TNHH Hy Viễn

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 04/04/2024

Thợ hàn

Công ty TNHH Hy Viễn

Lương: 5-7 triệu

Khu vực: Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 04/04/2024

Nhà Quản lý

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GOGURYEO

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 20/03/2024

Điện thoại

Nhà quản Lý

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ABC

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 18/03/2024

Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương

Nhà Quản lý

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ABC

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 18/03/2024

Nghỉ phép có lương

Nhân viên bán hàng

Công ty Hưng Long

Lương: 5-7 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 01/04/2024

Nhân viên phục vụ

Lê Triệu Hoài Bích Oanh

Lương: 5-7 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 01/04/2024

Tạp vụ quán

Lê Triệu Hoài Bích Oanh

Lương: 5-7 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 01/04/2024

Nhà quản lý

Công ty TNHH Trường MNQT Kid Castle

Lương: 20-30 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 14/03/2024

Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo