Thương lượng
Thành phố Nha Trang
31/05/2021
Thương lượng
Thị xã Quảng Trị, Thành phố Nha Trang
31/08/2019
Thỏa thuận
Thành phố Nha Trang
30/09/2019
Thỏa thuận
Thành phố Nha Trang
31/08/2019
Thỏa thuận
Thành phố Nha Trang, Thành phố Cam Ranh
30/09/2019
Thỏa thuận
Thành phố Quy Nhơn, Thành phố Nha Trang, Thị xã Ninh Hòa
30/08/2019
7-10 triệu
Thành phố Cam Ranh
31/08/2019
3-5 triệu
Thành phố Nha Trang, Thành phố Cam Ranh, Huyện Cam Lâm
28/02/2019
Thỏa thuận
Thành phố Nha Trang, Thành phố Cam Ranh
10/02/2019
3-5 triệu
Thành phố Nha Trang
03/02/2019
3-5 triệu
Thành phố Nha Trang
10/02/2019
Thương lượng
Thành phố Nha Trang, Thành phố Cam Ranh
10/02/2019
7-10 triệu
Thành phố Nha Trang, Huyện Vạn Ninh, Huyện Tuy Phong
02/02/2019
3-5 triệu
Thành phố Nha Trang
18/01/2019
Thị Trường Lao Động Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 2Lượt truy cập: 19118