THÔNG TIN VAY VỐN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (XKLĐ)
Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 2Lượt truy cập: 73855