Tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài

Chọn ngành nghề

  Chọn Huyện/Thành phố

   Chọn mức lương

    Chọn giới tính

     Chọn loại công việc

      Chọn doanh nghiệp

       Chuyên gia

       Công ty TNHH Thủy Sản Australis Việt Nam

       Lương: Thương lượng

       Chức danh: Chuyên gia nghiên cứu

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa, Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 23/04/2024

       Tiền thưởng, Điện thoại, Nghỉ phép có lương, Hoạt động nhóm, Đào tạo, Xe đưa đón

       Nhà Quản lý

       CÔNG TY TNHH MI SUNG

       Lương: 20-30 triệu

       Chức danh: Giám Đốc

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 23/04/2024

       Tiền thưởng

       Chuyên gia

       Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam

       Lương: Thỏa thuận

       Chức danh: Trưởng bộ phận phòng Vỏ lắp ráp

       Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 26/04/2024

       Căn tin, Xe đưa đón

       Chuyên gia

       Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam

       Lương: Thỏa thuận

       Chức danh: Trưởng bộ phận phòng Kế hoạch sản xuất

       Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 26/04/2024

       Căn tin, Xe đưa đón

       Lao động kỹ thuật

       Công ty TNHH Bảo Lộc Khánh Hòa

       Lương: 7-10 triệu

       Chức danh: Nhân viên phát triển kinh doanh

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương

       Lao động kỹ thuật

       CÔNG TY TNHH GOOD DAY VENAJA

       Lương: 7-10 triệu

       Chức danh: Nhân viên kinh doanh

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 23/04/2024

       Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương, Hoạt động nhóm, Đào tạo

       Lao động kỹ thuật

       CÔNG TY TNHH GOOD DAY VENAJA

       Lương: 7-10 triệu

       Chức danh: Nhân viên thẩm định chất lượng dịch vụ

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 23/04/2024

       Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương, Hoạt động nhóm, Đào tạo

       Lao động kỹ thuật

       Công ty TNHH Bảo Lộc Khánh Hòa

       Lương: 7-10 triệu

       Chức danh: Nhân viên giới thiệu sản phẩm

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương

       Lao động kỹ thuật

       CÔNG TY TNHH GOOD DAY VENAJA

       Lương: 7-10 triệu

       Chức danh: Chăm sóc khách hàng

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 23/04/2024

       Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương, Hoạt động nhóm, Đào tạo

       Lao động kỹ thuật

       Công ty TNHH Bảo Lộc Khánh Hòa

       Lương: 7-10 triệu

       Chức danh: Tư vấn bán hàng

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương

       Nhà quản lý

       CÔNG TY TNHH GOOD DAY VENAJA

       Lương: 12-15 triệu

       Chức danh: Trưởng phòng quản lý kinh doanh

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 23/04/2024

       Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương, Hoạt động nhóm, Đào tạo

       Lao động kỹ thuật

       Công ty TNHH Bảo Lộc Khánh Hòa

       Lương: 7-10 triệu

       Chức danh: Chăm sóc khách hàng

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương

       Nhà quản lý

       CÔNG TY TNHH JEIL VINA

       Lương: 40-50 triệu

       Chức danh: Giám đốc

       Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Căn tin, Chăm sóc sức khỏe, Nghỉ phép có lương, Xe đưa đón

       Chuyên gia

       Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam

       Lương: 30-40 triệu

       Chức danh: Trưởng phòng Thiết bị rời 2

       Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Căn tin, Xe đưa đón

       Chuyên gia

       Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam

       Lương: Thỏa thuận

       Chức danh: Trưởng bộ phận phòng Thiết bị rời 2

       Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Căn tin, Xe đưa đón

       Chuyên gia

       Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam

       Lương: 30-40 triệu

       Chức danh: Trưởng phòng System Outfitting

       Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Căn tin, Xe đưa đón

       Chuyên gia

       Công Ty TNHH Địa Ốc - Du Lịch Đông Hải

       Lương: Trên 50 triệu

       Chức danh: Quản lý bộ phận ẩm thực

       Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Nghỉ phép có lương

       Chuyên gia

       Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam

       Lương: 20-30 triệu

       Chức danh: Giám sát sơn

       Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Căn tin, Xe đưa đón

       Chuyên gia

       Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam

       Lương: Thỏa thuận

       Chức danh: Giám đốc khối Hỗ trợ khách hàng

       Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Căn tin, Xe đưa đón

       Chuyên gia

       Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam

       Lương: Thỏa thuận

       Chức danh: Trưởng phòng Thiết bị rời 1

       Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

       Hạn nộp: 22/04/2024

       Căn tin, Xe đưa đón

       Kết quả tuyển dụng

       Nội dung đang được cập nhật