QUY TRÌNH ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRỪ NHÀ THẦU)

TẢI CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TUYỂN, MẪU SỐ 01 VÀ MẪU SỐ 02 PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 11/2022/TT-BLĐTBXH NGÀY 30/6/2022 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.

Click vào đây để tải mẫu công văn đề nghị đăng tuyển

Click vào đây để tải Mẫu số 01 (Phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Click vào đây để tải Mẫu số 02 (Phiếu thông tin người tìm việc) Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022
16/01/2023
Tin tức

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
16/01/2023
Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023
27/01/2023
Tin tức

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.
21/02/2023
Tin tức

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1
22/02/2023
Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn
23/02/2023
Tin tức

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn