THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

* QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1. Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng

3. Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa

4. Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa

* PHÁT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023

2. Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chuyên đề với phương châm “Nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt; Giỏi một việc, biết nhiều việc”

3. Kế hoạch Xây dựng gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2023

4. Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

5. Kế hoạch Sơ kết phong trào thi đua “Xây dựng gương điển hình tiên tiến năm 2023” của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa

6. Kế hoạch Sơ kết phong trào thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

7.  Kế hoạch Phát động thực hiện phong trào thi đua đặc biệt theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/07/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa

8. Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022
16/01/2023
Tin tức

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
16/01/2023
Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023
27/01/2023
Tin tức

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.
21/02/2023
Tin tức

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1
22/02/2023
Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn
23/02/2023
Tin tức

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn