Mobile Dev / Web developer / Devops developer

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ VK

Lương: Trên 50 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 29/03/2024

Lao động kỹ thuật

CÔNG TY TNHH PEGAS VIỆT NAM

Lương: 40-50 triệu

Khu vực: Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 14/03/2024

Lao động kỹ thuật

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ GIA BẢO

Lương: 40-50 triệu

Khu vực: Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 12/03/2024

Căn tin, Xe đưa đón

Nhà quản lý

Công ty TNHH Trường MNQT Kid Castle

Lương: 40-50 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 14/03/2024

Chăm sóc sức khỏe

Nhà quản lý

Công ty TNHH Trường MNQT Kid Castle

Lương: 40-50 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 14/03/2024

Chăm sóc sức khỏe

CHUYÊN GIA

VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG KOREAN AIR TẠI CAM RANH

Lương: 40-50 triệu

Khu vực: Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 08/03/2024

Nhà quản lý

Công ty TNHH Trường MNQT Kid Castle

Lương: 20-30 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 14/03/2024

Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo

Lao động kỹ thuật

CÔNG TY TNHH PEGAS VIỆT NAM

Lương: 20-30 triệu

Khu vực: Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 14/03/2024

Nhà quản lý

CÔNG TY TNHH BAJIU VIỆT NAM

Lương: 20-30 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 13/03/2024

Du lịch nước ngoài, Voucher spa

Nhà Quản lý

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ABC

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 18/03/2024

Nghỉ phép có lương

Lao động kỹ thuật

CÔNG TY TNHH PEGAS VIỆT NAM

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 14/03/2024

Giám sát công trình

Công ty TNHH Tường Minh Ý

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang

Hạn nộp: 05/04/2024

Trưởng phòng kỹ thuật

Công ty TNHH Hy Viễn

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 04/04/2024

Nhà Quản lý

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GOGURYEO

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 20/03/2024

Điện thoại

Nhà quản Lý

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ABC

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 18/03/2024

Tiền thưởng, Nghỉ phép có lương

Chuyên gia

CÔNG TY TNHH SODEX SPORT

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 20/03/2024

Căn tin, Tiền thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Máy tính xách tay, Nghỉ phép có lương, Xe đưa đón

Quản lý kinh doanh

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Lương: 12-15 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa, Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 15/03/2024

Tiền thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Nghỉ phép có lương, Hoạt động nhóm

Quản lý xưởng may

Nguyễn Thị Trinh

Lương: 10-12 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 28/03/2024

Kế toán tổng hợp

CÔNG TY TNHH 79 NGÔ GIA TỰ

Lương: 10-12 triệu

Khu vực: Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa, Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 26/03/2024

Chuyên gia

Công ty TNHH Miboo Vina

Lương: 10-12 triệu

Khu vực: Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa

Hạn nộp: 12/03/2024

Xe đưa đón

Tìm kiếm

Tuyển dụng có thu nhập cao

Chọn ngành nghề

  Chọn Huyện/Thành phố

   Chọn mức lương

    Chọn giới tính

     Chọn loại công việc