CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

* TỔ CHỨC THỰC HIỆN CCHC

1. Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

2.  Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa năm 2023

3. Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

4.  Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác Cải cách hành chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa

* BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC

1. Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2023

2. Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

3. Báo cáo Cải cách hành chính Quý III năm 2023 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022
16/01/2023
Tin tức

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
16/01/2023
Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023
27/01/2023
Tin tức

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.
21/02/2023
Tin tức

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1
22/02/2023
Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn
23/02/2023
Tin tức

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn