ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA LẦN III, NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 15/7/2022, trong bầu không khí hân hoan vui tươi, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Lần III nhiệm kỳ 2022-2025.

Về tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Tạ Hồng Quang – Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cùng với sự có mặt của Đồng chí Văn Đình Tri – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Lê Vũ Phương Thúy – Phó chánh văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Chu Văn Công – Bí thư Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa và đầy đủ đảng viên, quần chúng ưu tú của đơn vị.

Đồng chí Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí thuộc Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa và Đảng viên Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa

Đảng viên và quần chúng ưu tú của

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Lần III, nhiệm kỳ 2022-2025

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Lần III, nhiệm kỳ 2022-2025

Tại Đại hội, đồng chí Tạ Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ chính Chi bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới như sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều hơn nữa về lý tưởng, đạo đức cách mạng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh, nội bộ đoàn kết tốt; Ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị nhằm đáp ứng vận hành hoạt động hiệu quả trong tình hình mới.

Thứ hai, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và nhân viên tại đơn vị vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của đơn vị. Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các hoạt động: Tư vấn định hướng nghề nghiệp; Tư vấn việc làm cho người lao động; Tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động, về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực; Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động; Giới thiệu việc làm cho người lao động; Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Kết nối cung - cầu lao động; Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động; Đẩy mạnh tạo nguồn giới thiệu xuất khẩu lao động; Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

Thứ tư, Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Chú trọng công tác lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, chính trị và phẩm chất đạo đức cho viên chức và người lao động trong đơn vị. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính. Nâng cao năng lực quản trị đơn vị, chất lượng cung cấp dịch vụ công và định hướng phát triển đơn vị tự chủ tài chính theo quy định.

Thứ năm, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; công tác phát triển đảng viên; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; kịp thời có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đảng viên thực hiện việc biểu quyết bằng giơ thẻ Đảng

Đảng viên Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa tham gia bỏ phiếu

Ông Chu Văn Công - Bí thư Chi bộ phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ

tại nhiệm kỳ 2022-2025

Các đồng chí Đảng ủy Sở và Lãnh đạo Trung tâm

Đại hội thống nhất với Nghị quyết Đại hội và một số chỉ tiêu cụ thể:

+ 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, có 10% đảng viên trở lên được chi bộ, đảng ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng hàng năm.

+ 100% cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực tham gia học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng.

+ Hàng năm, Trung tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch ngành được giao, có 90% CBVC trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 10% trở lên được các cấp khen thưởng và ít nhất 01 chiến sĩ thi đua.

+ Lãnh đạo công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.

+ Kết nạp ít nhất 04 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó 50% nằm ở độ tuổi đoàn viên thanh niên.

Đại hội đã kêu gọi toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm nhiệm kỳ 2022-2025./.

                                                                      Tin & ảnh: Bích Vân

Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Chịu trách nhiệm nội dung: Chu Văn Công - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa.
Giấy phép: Số 09/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/05/2022.
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 10Lượt truy cập: 146960