THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGÀY 18/5/2021
Cập nhật ngày: 18/05/2022

———————————————————
- Người lao động có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng điền thông tin tại đây: https://forms.gle/gDv75x7T9s82fAs6A (Trung tâm sẽ gửi thông tin của ứng viên tới nhà tuyển dụng).
- Để nhận thông tin liên hệ với nhà tuyển dụng, vui lòng bấm "quan tâm" Zalo: Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa và nhắn tin theo mẫu: (Họ và tên - Mã số công việc muốn ứng tuyển)

- Người lao động có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng điền thông tin tại đây: https://forms.gle/gDv75x7T9s82fAs6A (Trung tâm sẽ gửi thông tin của ứng viên tới nhà tuyển dụng).
- Để nhận thông tin liên hệ với nhà tuyển dụng, vui lòng bấm "quan tâm" Zalo: Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa và nhắn tin theo mẫu: (Họ và tên - Mã số công việc muốn ứng tuyển)

- Người lao động có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng điền thông tin tại đây: https://forms.gle/gDv75x7T9s82fAs6A (Trung tâm sẽ gửi thông tin của ứng viên tới nhà tuyển dụng).
- Để nhận thông tin liên hệ với nhà tuyển dụng, vui lòng bấm "quan tâm" Zalo: Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa và nhắn tin theo mẫu: (Họ và tên - Mã số công việc muốn ứng tuyển)

- Người lao động có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng điền thông tin tại đây: https://forms.gle/gDv75x7T9s82fAs6A (Trung tâm sẽ gửi thông tin của ứng viên tới nhà tuyển dụng).
- Để nhận thông tin liên hệ với nhà tuyển dụng, vui lòng bấm "quan tâm" Zalo: Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa và nhắn tin theo mẫu: (Họ và tên - Mã số công việc muốn ứng tuyển)

Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Chịu trách nhiệm nội dung: Chu Văn Công - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa.
Giấy phép: Số 09/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/05/2022.
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 14Lượt truy cập: 120147