Tiếp công dân năm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa

1. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Trung tâm tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp Giám đốc Trung tâm bận công tác không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm tiếp công dân và Phó Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo lại với Giám đốc Trung tâm về kết quả tiếp công dân.

Viên chức được phân công trực, thực hiện tiếp công dân trong giờ hành chính vào các ngày làm việc và được thực hiện tại địa điểm tiếp công dân của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa.

2. Tiếp công dân đột xuất

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng còn có tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:

a. Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

b. Vụ việc nếu không được chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022
16/01/2023
Tin tức

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
16/01/2023
Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023
27/01/2023
Tin tức

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.
21/02/2023
Tin tức

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1
22/02/2023
Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn
23/02/2023
Tin tức

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn