KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA
Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 2Lượt truy cập: 73849