Vị trí công việc: TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công ty TNHH Taisho Việt Nam

 • Mức lương

  Thỏa thuận

 • Mức lương cụ thể

 • Địa điểm

  Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa

 • Địa chỉ cụ thể

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm

 • Chức danh công việc

 • Hình thức làm việc

 • Số lượng cần tuyển

  0

 • Hạn nộp

  28/06/2021 - 31/07/2021

 • Thời gian làm việc

  -

 • Ngành nghề

  Cơ khí

 • Yêu cầu kinh nghiệm

  2 năm

 • Yêu cầu bằng cấp

  Đại học

 • Yêu cầu giới tính

 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  - Hỗ trợ trưởng phòng trong các công việc của bộ phận sản xuất: Supporting Prodcuction manager on works of Production Dept.: - Quản lý/ theo dõi công việc cấp phép, gia hạn cấp phép, kiểm tra định kỳ cho máy móc thiết bị có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt và thiết bị bức xạ ở nhà máy. Manage/ follow up issuing license, extending license, periodical checking machines and equipments which are strictly required about safety and radiation equipment. - Làm báo cáo hàng tuần, tháng theo yêu cầu của trưởng phòng. Make the monthly, weekly report as Production manager’s requirement. - Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của bộ phận sản xuất khi trưởng phòng vắng. On behaft of Production manager to handle works of Production Dept. when he is absent. - Sắp xếp nhân lực, máy móc, thiết bị để đạt được kế hoạch sản xuất đã đề ra của bộ phận. Arrange manpower, machines, equipment to achieve department target of producting plan. - Giám sát hoạt động của toàn bộ các phòng ban trực thuộc bộ phận hàng ngày. Daily Supervise operation of all section belong production department. - Sắp xếp nhân lực, máy móc, thiết bị để đạt được kế hoạch sản xuất đã đề ra của bộ phận. Arrange manpower, machines, equipment to achieve department target of producting plan. - Giám sát hoạt động của toàn bộ các phòng ban trực thuộc bộ phận hàng ngày. Daily Supervise operation of all section belong production department. - Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khi xảy ra sự cố liên quan đến sản xuất.. Report and propose solution for any problem related to manufacturing. - Kiểm tra nguyên liệu trước khi pha chế, Kiểm tra việc ghi chép hàng ngày của các phòng, ghi chép và Báo cáo số lượng sản phẩm hàng ngày. Check materials before mixing, Check the Daily record of rooms, recording and reporting number of product daily. - Theo dõi hoạt động của các máy móc, thiết bị trên dây chuyền sản xuất hàng ngày. Monitoring the operation, maintenance, status of machines and equipments on the producting line every day. - Sắp xếp thực hiện công việc bảo dưỡng và sữa chữa máy móc, thiết bị Theo kế hoạch đã đề ra. Plan for doing maintenance and repairing machines and equipment according to the plan. - Nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng qui trình sản xuất, qui trình vệ sinh và ghi chép hàng ngày. Remind staff to comply with manufacturing process, hygiene procedure and Check Daily records. - Phụ trách mạng lưới ATVSLĐ trong nhà máy. Incharge of Labor safety and sanitary in Factory - Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu. Support other department when is required by manager. - Nhiệm vụ khác do cấp trên giao. Other tasks that are assigned by senior
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  -- Tốt nghiệp Đại học trở lên/ University degree or higher - Thành thạo tin học văn phòng/ Excellent with Office computing skill - Tiếng Anh giao tiếp và soạn thảo văn bản tốt/ Conversational English and text editing. - Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên (Trừ trường hợp thăng tiến nội bộ) At least 02-year experience at the same position (Except for internal promotion) - Thành thạo chuyện môn, nghiệp vụ và có kỹ năng quan sát và chỉ dẫn công việc. Proficient in professional jobs and have the skills to supervise and guide the work to others. - Có khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt. Strong communication and Presentation. - Khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra ý kiến cá nhân. Excellent problems solving & giving personal opinions.