• Bằng cấp và học vấn

  Chuyên ngành:

  Nơi đào tạo:

  Hệ đào tạo:

 • Kinh nghiệm làm việc

 • Mô tả mục tiêu

 • Công việc mong muốn

  Công việc mong muốn:

  Chức danh mong muốn:nhân viên văn phòng

  Mức lương mong muốn:5-7 triệu

  Nơi làm việc mong muốn:Thành phố Nha Trang

ảnh đại diện

Phan Võ Lệ Xuân

Ngày sinh:1998

Giới tính:Nữ

Địa chỉ:Lộc Phúc, Cam Lộc, Cam Ranh

Dân tộc:Kinh

Quốc tịch:Việt Nam

Số điện thoại:097******

Chuyên môn:

Kinh nghiệm làm việc: năm