• Bằng cấp và học vấn

  Chuyên ngành:

  Nơi đào tạo:

  Hệ đào tạo:

 • Kinh nghiệm làm việc

 • Mô tả mục tiêu

 • Công việc mong muốn

  Công việc mong muốn:

  Chức danh mong muốn:

  Mức lương mong muốn:

  Nơi làm việc mong muốn:Khánh Hòa

ảnh đại diện

Lê Đình Hùng

Ngày sinh:1988

Giới tính:

Địa chỉ:khánh hòa

Dân tộc:Kinh

Quốc tịch:Việt Nam

Số điện thoại:052******

Chuyên môn:Kế toán

Kinh nghiệm làm việc:2 năm